Srce u hipertireozi

Srčani problemiHipertireoza je metabolički poremećaj koji itekeko utiče na srce i krvne sudove. Srce u hipertreozi se naziva tireotoksično srce i njega karakterišu poremećaji srčanog ritma, pretkomorske fibrilacije.

Uzrok ovih poremećaja ritma je povišena vrednost tiroksina, hormona štitne žlezde što povećava osetljivost kardiovaskularnog sistema na kateholamine. Visoke vrednosti tiroksina verovatno i direktno oštećuju srčani mišić. Neki autori pak smatraju da metabolički poremećaji u hipertireozi ne mogu oštetiti potpuno zdravo srce.

Srčane tegobe koje osećaju oboleli od hipertireoze su : preskakanje srca, gubljenje daha, bol u grudima. Kod mlađih bolesnika to su nemir, pojačano znojenje, tremor ruku, učestale stolice i gubitak težine što i jesu simptomi hipertireoze. Kod starijih pacijenata ovi znaci su slabije izraženi i oni više imaju simptome srčane insuficijencije.

Na holter EKG-u snimanom tokom 24 sata vidi se ubrzan srčani rad (tahikardija) koja se održava i u snu. Pojava divergentne hipertenzije znači znatno povišen sistolni krvni pritisak dok je dijastolni ili donji normalan ili smanjen. Ovakav pritisak je posledica sniženog perifernog otpora i lakšeg protoka krvi kroz sitne krvne sudove. Na EKG-u se prikazuje sinusna tahikardija uz visoke talase koji su posledica ubrzanog metabolizma. Takođe, srce je umereno uvećano.

Dijagnoza se postavlja na osnovu postojećih tegoba. Glavna tegoba koja je karakteristična za hipertireozu je ubrzani srčani rad koji se održava tokom cele noći ( znači nezavisno od napora) i koji ne reaguje na digitalis. Povišene vrednosti T3 i T4 samo potvrđuju dijagnozu.

Oštećenje srčanog mišića se može sprečiti ranim otkrivanjem i lečenjem hipertireoze. Kod ubrzanog srčanog rada daju se beta-blokatori koji usporavaju srčani rad. Digitalis i diuretici pomažu kod srčane insuficijencije.