Tireoglobulin

Tireoglobulin je protein koji se stvara jedino u štitnoj žlezdi.…