Posts

Zašto se određuje nivo TSH?

Štitasta žlezda stvara nekoliko hormona, od kojih svaki ima…

Vrste nodusa na štitastoj žlezdi

Tireoidni nodusi označavaju prisutne promene u tkivu štitaste…

Tok Hashimoto tireoiditisa

Hashimoto tireoiditis predstavlja hronično autoimuno…

Značaj praćenja nivoa TSH

TSH je hormon koji stimuliše štitastu žlezdu da stvara hormone…

Loša strana veštačkih zaslađivača

Ukoliko imate Hashimoto tireoiditis, jedna od bitnih navika koju…

Promena funkcije štitaste žlezde tokom trudnoće

Tokom trudnoće štitna žlezda pojačava svoju funkciju kako…

Subklinička hipotireoza

Subklinička hipotireoza se karakteriše povišenim TSH i normalnim…

Hipotiroidizam kod starijih

Kada se pomisli da u starije osobe postoji snižena funkcija…

Problemi u hipotiroidizmu

Hipotiroidizam predstavlja stanje snižene proizvodnje, poremećene…