Šta sve pruža ultrazvučni pregled štitaste žlezde?

Štitasta žlezda je organ vrlo lako dostupan UZ pregledu obzirom…

Mogući problemi nakon operacije štitaste žlezde

U većini slučajeva, operacija štitaste žlezde se dobro podnosi,…

Kada se operiše štitasta žlezda?

Bolesti štitaste žlezde se poslednjih godina u porastu. Jedan…

Operativno lečenje bolesti štitaste žlezde.

Poremećaji tiroidne funkcije, hiper ili hipotiroidizam, obično…

Ženski pol podložniji hipertireozi!

Normalno funkcionisanje štitaste žlezde veoma je važno…
upala

Bakterijski tireoiditis čest kod dijabetičara

Tireoiditis je zapaljenje štitaste žlezde. Po svom toku može…

Promene na očima kod oboljenja štitaste žlezde

Postoji mnogo različitih naziva koji se koriste za autoimune…

Nodozna toksična struma

  Nodozna toksična struma je bolest štitne žlezde…

Operacija štitne žlezde

Operacijom se uklanja deo ili cela štitsta žlezda. Preciznosti…