Nedostatak joda i problemi sa plodnošću

Nedijagnostikovan poremećaj funkcije štitaste žlezde može…

Štitasta žlezda i plodnost.

Nedijagnostifikovan poremećaj funkcije štitaste žlezde može…

Rani znaci disfunkcije štitaste žlezde

Veoma je teško posumnjati na poremećaj funkcije štitaste žlezde…