Manje uobičajeni simptomi poremećaja rada štitaste žlezde

Tipični simptomi koji prate poremećaj funkcije štitaste žlezde…