Adekvatno lečen Hashimoto tireoiditis ima dobru prognozu

Hashimoto tireoiditis je autoimuno oboljenje štitaste žlezde.…

Faktori rizika za poremećaj funkcije štitaste žlezde

Kada štitasta žlezda stvara ili oslobađa manje hormona nego…

Štitasta žlezda i problemi sa menstrualnim ciklusom

Funkcija štitaste žlezde može biti poremećena u smislu povećanog…

Štitasta žlezda utiče na raspoloženje

Štitasta žlezda, preko hormona koje proizvodi utiče na većinu…

Poremećaj rada štitaste žlezde

Obično, kada je prisutno neko oboljenje, ono je praćeno pojavom…

Uzroci poremećaja rada štitaste žlezde

Čest uzročnik smanjene funkcije tireoidne žlezde jeste hronični…

Manje uobičajeni simptomi poremećaja rada štitaste žlezde

Tipični simptomi koji prate poremećaj funkcije štitaste žlezde…