Kada se rade analize antitireoidnih antitela?

Antitireoidna antitela usmerena su na tkivo štitaste žlezde. Određivanje njihovog nivoa veoma je važno u postavljanju dijagnoze i praćenju toka razvoja autoimunih poremećaja na nivou štitaste žlezde.

Kada se posumnja na postojanje nekog problema u funkcionisanju štitaste žlezde, lekar određuje koje će se sve dijagnostičke procedure sprovesti. Uglavnom se određuju nivo hormona, antitela i izvrši ultrazvučni pregled žlezde.

Koji simptomi mogu da navedu na sumnju o postojanju poremećaja rada tireoidne žlezde?

 • Nervoza
 • Iritabilnost
 • Umor, malaksalost, bezvoljnost
 • Usporeno kretanje i tok misli
 • Zaboravnost
 • Podrhtavanje (tremor) ruku
 • Loše podnošenje niske ili visoke temperature
 • Promene ritma srca (aritmije)
 • Osetljivost u predelu vrata
 • Osećaj “knedle” u grlu
 • Dobijanje na težini (kod hipotireoze) ili gubitak kilograma bez posebnog restriktivnog režima ishrane (hipertireoza)
 • Poremećaj menstrualnog ciklusa

Nekada, i bez jasnih simptoma, na redovnim rutinskim pregledima može da se utvrdi postojanje poremećaja.

U zavisnosti od dobijenih nalaza i izraženosti kliničkih simptoma, lekar donosi odluku o uvođenju tretmana. Ukoliko su simptomi odsutni, a u analizama postoji minimalno odstupanje, uglavnom se određuje praćenje toka razvoja, u određenim vremenskim intervalima.