Šta znači povišen, a šta znači smanjen nivo TSH?

TSH je jedan od najčešće određivanih parametara prilikom provere funkcije štitaste žlezde. Svako ko je makar jednom bio na pregledu kod endokrinologa zbog sumnje na poremećaj rada štitaste žlezde, je sigurno čuo za “TSH”.

Šta to može da deluje zbunjujuće kada je u pitanju TSH?

TSH je hormon koji se stvara u hipofizi, sa ciljem da stimuliše štitastu žlezdu da stvara T3 i T4 hormona. Dakle, i TSH je hormon, ali se ne stvara u štitastoj žlezdi, već u hipofizi, koja pored TSH stvara još nekoliko hormona pomoću kojih kontroliše rad svih žlezdi sa unutrašnjim lučenjem.

Nivo TSH može biti povećan ili smanjen, a uslovljen je očuvanom funkcijom hipofize, kao i nivoom tireoidnih hormona.

Stvaranje tireoidnih hormona i TSH regulisani su negativnom povratnom spregom. To znači da što je nivo tireoidnih hormona manji, nivo TSH je veći, i obrnuto.

Ukoliko je TSH povišen, to govori u prilog oslabljenoj funkciji štitaste žlezde, jer joj je potrebna dodatna stimulacija da bi stvarala dovoljnu količinu hormona.
Ukoliko je nivo TSH snižen, to može ukazati na pojačanu funkciju štitaste žlezde, pa se stimulacija od strane hipofize smanjuje. Postoji mogućnost da nivo TSH bude smanjen bez povećanja nivoa tireoidnih hormona. U ovom slučaju, uzrok može biti problem u funkcionisanju hipofize, koja jednostavno postepeno prestaje da proizvodi hormon TSH, nezavisno od nivoa tireoidnih hormona.
Poznavanje uloge i značaja nivoa TSH u regulisanju funkcije štitaste žlezde je veoma značajan parametar za postavljanje dijagnoze i praćenje uspeha lečenja poremećaja rada štitaste žlezde.
Ono što je veoma važno napomenuti jeste razlika u pristupu lečenju povećane smanjene funkcije štitaste žlezde.

Od prirodnih preparata koji