Promene na koži kod bolesti štitaste žlezde

suva kožaKod osoba sa poremećajem funkcije štitaste žlezde, promene na koži mogu biti veoma značajne. Promene se razlikuju u zavisnosti da li postoji povećena ili smanjena funkcija žlezde.

Hipotireoidizam i promene na koži

Šta god da izaziva smanjenje stvaranje i oslobađanje tireoidnih hormona (Hashimoto tireoiditis, nedostatak joda, lečenje hipertireoidizme radioaktivnim jodom), znaci i simptomi hipotireoidizma su generalno slični.

Znci su često blagi, suptilni, i lako se pomešaju sa znacima drugih poremećaja i bolesti. Ukoliko imate sledeće simptome, bilo bi poželjno da zatražite mišljenje Vašeg lekara:

 • Nepodnošenje hladnoće. Hladno Vam je, i imate stalnu potrebu da se dodatno obučete i ugrejete.
 • Suva koža koja se peruta.
 • Suva, lomljiva kosa.
 • Suvi, lomljivi, oštećeni nokti.

Pregled kože može pokazati sledeće:

 • Suvu i hladnu kožu
 • Otoke u predelu lica, prvo i najčešće u predelu očnih kapaka.
 • Istanjenu kožu na potkolenicama, blede ili žućkaste prebojenosti.
 • Suvu i grubu kožu kosmatog dela glave, obrva i stidnih predela.
 • Suve, krte, oštećene nokte, promenjene boje.

Miksedem označava prisustvo otoka na telu, koji se javljaju usled smanjenja funkcije štitaste žlezde, zbog taloženja jedne vrste šećera (glukozaminoglukana).

Autoimuni procesi (Hashimoto tireoiditis) često su udruženi sa drugim autoimunim poremećajima, kao što su vitiligo (lokalizovane depigmentacije na koži) i alopecia areata (gubitak kose u vidu okruglih površina različite veličine).

Po uvođenju supstitucione terapije, najčešće dolazi do smanjenja ili povlačenja pomenutih simptoma, mada, kod određenog broja pacijenata, simptomi mogu ostati izraženi u manjoj ili većoj meri.

Hipertireoidizam i promene na koži

Povećanje nivoa tireoidnih hormona dovodi do povećanja bazalnog metabolizma- metabolički procesi u organizmu se odvijaju brže nego što je uobičajeno. Na koži, ovo stanje često se ispoljava kao:

 • Nepodnošenje toplote- stalno prisutan osećaj vrućine.
 • Pojačano znojenje i topla, vlažna koža, usled čega može doći do pojave iritacija i ojeda na pregibima.
 • Pojačano opadanje kose.
 • Brz rast noktiju, i može doći do njihovog odvajanja iz ležišta (oniholiza).

Najčešći proces koji dovodi do povećanog oslobađanja hormona štitaste žlezde je Grejvs-Bazedovljeva bolest. Kao i Hashimoto tireoiditis, i ovaj poremećaj je autoimune prirode, i može biti praćen drugim autoimunim poremećajima (vitiligo, alopecia areata).