Posts

Promene na koži kod bolesti štitaste žlezde

Kod osoba sa poremećajem funkcije štitaste žlezde, promene…