Kako gluten narušava zdravlje štitaste žlezde?

celijakijaGluten sadrži gliadin, protein stran ljudskom organizmu. Dolazi do razvoja iritacije i imunološke reakcije, koja je posebno izražena kod osoba sa celijakijom. Danas je veliki broj ljudi preosetljiv ili intolerantan na gluten, i u zavisnosti od stepena izraženosti imunološkog odgovora, simptomi će biti manje ili više izraženi.

Pšenica se ekstenzivno kultiviše već dugi niz godina, ali današnja pšenica skoro da ni ne liči na pšenicu koju su uzgajali naši preci. Gluten je tvrđi, i teže se vari. U poslednjih 50 godina ogroman je porast preosetljivosti na gluten i celijakije. Osobe koje imaju blagu intoleranciju na gluten mogu imati simptome koji nisu specifični za celijakiju, kao što su hormonski disbalans, kožne promene, depresiju, artritis i migrenu.

Ćelijama imunološkog sistema čoveka gliadin je veoma sličan enzimu transglutaminaza, koji posreduje u formiranju veza između molekula i veoma je zastupljen u organizmu. Ovaj enzim je posebno zastupljen u štitastoj žlezdi, pa kada imunološki sistem stvara antitela na gliadin, ona uporedo napadaju i tkivo štitaste žlezde, dovodeći do različitih poremećaja u strukturi i funkciji ove žlezde.

Istraživanja pokazuju da bi osobe sa autoimunim bolestima štitaste žlezde, posebno sa Hashimoto (hipotireoza) i Gravesovom (hipertireoza) bolešću trebalo rutinski ispitivati na prisustvo intolerancije na gluten. Mnogi pacijenti sa autoimunim bolestima štitaste žlezde pokazuju i intoleranciju na gluten. Ovaj podatak ukazuje na potrebu za uvođenjem posebnog režima ishrane kod ovih pacijenata.

Celijakija i intolerancija na gluten ne izazivaju sami po sebi pojavu autoimunih bolesti štitaste žležde. Naime, celijakija i autoimune bolesti štitaste žlezde dele zajedničku genetsku predispoziciju, što objašnjava veću incidenciju autoimunih poremećaja štitaste žlezde kod pacijenata sa celijakijom.