Faktori rizika za nastanak Grejvsove bolesti

faktori rizika za nastanak Grejsove bolesti

Neki od ključnih faktora i okidača za Grejvsovu bolest i hipertireozu uključuju sledeće:

Pol

Grejvsova bolest i hipertireoza pogađaju žene 8 puta češće nego muškarce.

Anamneza

Ukoliko ste ranije imali problem sa štitnom žlezdom, autoimune ili endokrine bolesti  ili neko u Vašoj porodici, u većem ste riziku za razvoj Grejvsove bolest i hipertireoze .

Starosna dob

Najrizičnija dob za razvoj Grejvsove bolesti i hipertireoze je između 20te i 40te godine.

Trudnoća

U trudnoći i godini nakon porođaja postoji veći rizik za razvoj Grejsove bolesti i hipertireoze.

Pušenje

Postoji povećan rizik od Grejvsove bolest kod pušača. Kod pušači sa Grejvsovom orbitopatijom postoji tendencija da imaju ozbiljnije simptome koji su otporni na lečenje.

Prekomerno uzimanje hormona štitne žlezde

Prekomerno uzimanje hormona štitne žlezde – bilo slučajno  ili namerno (samolečenje), može izazvati hipertireozu .

Višak joda

Izloženost ili konzumiranje većih količina joda, bilo kroz medicinska ispitivanja, odnosno konzumiranje joda ili suplemenata koji sadrže jod može izazvati hipertireozu.

Pojedini medicinski tretmane i lekovi

Neki tretmani i lekovi mogu izazvati Grejvsovu bolest i / ili tireotoksikozu kod nekih ljudi:

  • Interferon Beta – 1b i interleukin – 4
  • imunosupresivna terapija
  • antiretrovirusni tretman za AIDS-a
  • litijum

Izdvajaju se dve terapije koje su poznati okidači: jedna trećina pacijenata koji su primali monoklonska antitela u tretmanu za multiplu sklerozu ( MS ), razvijaju Grejvsovu bolest u roku od šest meseci  I ukoliko se dobije organ ili koštana srž od donatora sa Grejvsovom bolešću, takođe  se može razviti bolest kod primaoca .

Trauma štitne žlezde

Trauma štitne žlezde može izazvati hipertireozu kod nekih ljudi. Vrste traume su: energične manipulacije ili palpacija štitnne žlezde; operacija štitnne žlezde, paratireoidee  ili područja oko štitne žlezde; biopsija štitne žlezde;  povreda vrata.

Stres

Stres je faktor koji doprinosi aktiviranju Grejvsove bolesti kod nekih pacijenata. Istraživači su dokumentovali da postoji povezanost između velikih života stresova – smrt supružnika, razvod ili razdvajanje, gubitak posla, smrt člana uže porodice, velike nesreće / povrede i početka Grejvsove  bolesti.

Holističari i nutricionisti razmatraju i druge okidače:

Potrošnja veštačkog zaslađivača aspartama

Nutritivni ili dijetetski nedostaci

Bakterijske ili virusne infekcije