Posts

Faktori rizika za nastanak Grejvsove bolesti

Neki od ključnih faktora i okidača za Grejvsovu bolest…

Terapija hipertireoidoze u trudnoći i tokom dojenja

Jedno od najdelikatnijih stanja u lečenju hipertireoidizma je…