Štitasta žlezda i problemi sa menstrualnim ciklusom

Funkcija štitaste žlezde može biti poremećena u smislu povećanog oslobađanja hormona, ili suprotno, u smislu smanjenja funkcije i posledičnog smanjenja nivoa hormona koje proizvodi.

Kako štitasta žlezda posredno utiče na funkciju većine tkiva, organa i sistema u organizmu, tako poremećaj njene funkcije može da se odrazi na poremećaj mnogih drugih procesa.

Poremećaj menstrualnog ciklusa je jedan od problema koji može da prati disfunkciju štitaste žlezde.

Kod smanjene funkcije (hipotireoidizam) poremećaj ciklusa manifestuje se na različite načine, od obilnih, učestalih menstrualnih krvarenja, preko smanjene učestalosti ili čak potpunog izostanka menstruacije.

Trebalo bi imati u vidu da svi ovi problemi sa menstralnim ciklusom mogu da postoje i kod drugih poremećaja (sindrom policističnih jajnika, infekcije, miomi, lekovi i dr.), tako da se neće svaki poremećaj ciklusa značiti da postoji problem sa štitastom žlezdom. Svakako, ukoliko postoji neki od poremećaja ciklusa, ginekolog će odrediti koje analize bi trebalo sprovesti u cilju otkrivanja uzroka.

Pojačana funkcija štitaste žlezde (hipertireoidizam) takođe se može odraziti na učestalost i osobine menstrualnog ciklusa. Kod izražene hiperfunkcije štitaste žlezde mogu da postoje neredovni ciklusi ili izostanak ciklusa u različitom periodu.

Kao i kod smanjene funkcije, poremećaj ciklusa i njegov izostanak kod hipertireoidizma može da se odrazi na smanjenje mogućnosti začeća.

Iako poremećaj ciklusa može da postoji kod poremećaja funkcije štitaste žlezde, to nije uvek slučaj. Nekada, u blažim slučajima, menstrualni ciklus može biti potpuno uobičajenih karakteristika.

Zato je važno uzeti više faktora u razmatranje, a ukoliko postoje simptomi, posebno izraženijeg intenziteta ili dužine trajanja, obratiti se lekaru koji će razmotriti njihove karakteristike i po potrebi uputiti na odgovarajuće analize.