Štitasta žlezda utiče na raspoloženje

Štitasta žlezda, preko hormona koje proizvodi utiče na većinu drugih organa i sistema u organizmu. Između ostalog, promena funkcije štitaste žlezde može da se odrazi i na raspoloženje.

Uglavnom, što je izraženiji poremećaj stvaranja hormona, izraženiji je i poremećaj raspoloženja.

Kod pojačane funkcije štitaste žlezde postoji višak tireoidnih hormona, koji se uglavnom odražava promenom raspoloženja u smislu:

  • pojačane nervoze
  • anksioznosti
  • uznemirenošću
  • povećanom iritabilnošću

Suprotno, smanjenje stvaranja hormona može biti praćeno manje ili više izraženom mentalnom usporenošću, neraspoloženjem ili depresijom.

Sama promena raspoloženja nije specifičan znak poremećaja funkcije štitaste žlezde. Uglavnom postoje i drugi simptomi koji mogu da ukažu na problem. Smanjena funkcija tireoidne žlezde može biti praćena povećanjem telesne mase bez povećanog unosa hrane, opstipacijom, promenama menstrualnog ciklusa, promenom kvaliteta kože i kose. Kod pojačane funncije, pored nervoze i anksioznosti, mogu da se jave podrhtavanje ekstremiteta (tremor), osećaj lupanja srca, gubitak kilograma bez bitne promene unosa hrane i dr.

Poremećaj funkcije štitaste žlezde se često slučajno otkrije, u toku rutinskih analiza u toku kojih se ispitaju i parametri njene funkcije. U zavisnosti od izraženosti simptoma i očuvanosti štitaste žlezde, endokrinolog određuje da li je potrebno otpočeti sa tretmanom i na koji način. Redovni kontrolni pregledi su važni za praćenje napredovanja problema i uspešnosti terapije.