Faktori rizika za poremećaj funkcije štitaste žlezde

Kada štitasta žlezda stvara ili oslobađa manje hormona nego što je potrebno, to stanje nazivamo hipofunkcija ili oslabljena funkcija štitaste žlezde. Suprotno, kada se stvara više hormona nego što je optimalno, to stanje se označava kao pojačana ili hiperfunkcija štitaste žlezde.

Kako su hormoni štitaste žlezde neophodni za normalno funkcionisanje većine sistema i organa, tako, bilo koji poremećaj u smislu smanjenja ili povećanja oslobađanja hormona se može odraziti na poremećaj ovih funkcija.

Česti uzroci povećane funkcije

Uzrok povećanog oslobađanja tireoidnih hormona može da bude npr. neki upalni proces u tkivu štitaste žlezde koji oštećuje njeno tkivo i uzrokuje prekomerno oslobađanje hormona u krvotok. Dalje, pojedini nodusi (npr. toksični adenom) mogu biti uzrok povećanog stvaranja hormona, kao i autoimuni poremećaj (npr. Grejvsova bolest). Ređe, hipertireoidizam može da bude posledica disfunkcije hipofize ili postojanja neke vrste tumora.

Uzroci smanjene funkcije

Kao jedan od najčešćih uzroka smanjene funkcije navodi se Hashimoto tireoiditis, autoimuni poremećaj koji vremenom dovodi do oštećenja građe i funkcije štitaste žlezde. Dalje, uzrok može biti i upotreba radioaktivnog joda u cilju lečenja hiperfunkcije štitaste žlezde, ili upotreba radijacije u cilju lečenja patoloških procesa u predelu vrata.

Faktori rizika

Pored genetskih faktora koji mogu da budu prisutni kod obe vrste poremećaja, postoje i neki drugi faktori koji mogu da doprinesu većem riziku za pojavu oštećenja funkcije štitaste žlezde.

  • Pol

Što se učestalosti u odnosu na pol tiče, problemi sa štitastom žlezdom i dalje su češći kod žena.

  • Drugi autoimuni poremećaji

Primećeno je da se neki problemi sa autimunom komponentom nekada mogu postojati uporedo kod iste osobe, ili među bliskim srodnicima.

  • Poremećaj na nivou hipofize

Hipofiza je žlezda koja putem hormona koje stvara utiče na funkciju drugih žlezda. Tako, poremećaj njene funkcije može da se odrazi na funkcionisanje drugih žlezdi.

  • Trauma u predelu vrata

Različita mehanička oštećenja u prošlosti mogu da budu faktor rizika za pojavu poremećaja funkcije štitaste žlezde.

  • Pušenje

Pušenje je faktor rizika za pojavu velikog broja oboljenja, pa tako i u slučaju poremećaja štitaste žlezde.

Prisustvo i izloženost faktorima rizika svakako ne znači sigurnu pojavu poremećaja, već može da ukaže na povećan rizik. Da li će do poremećaja i u kom obliku doći zavisi i od drugih delujućih faktora organizma i okoline.