Zašto terapija levotiroksinom nekada ne daje dobre rezultate?

imagesMnoge osobe sa hipotireoidizmom koje su na supstitucionoj terapiju levotiroksinom i dalje imaju određene tegobe. Iako analize krvi pokazuju normalizovane vrednosti TSH, kod nekih pacijenata i dalje postoji umor, malaksalost, dobijanje na težini bez obzira na način ishrane.

Naime, štitasta žlezda stvara dva hormona, T4 (tiroksin) i T3 (trijodtironin). T4 je prohormon i relativno je neaktivan. Neophodno je da se konvertuje u T3 u telu, uz pomoć enzima koji uklanja jeda atom joda, i tako T4 prevodi u T3. Na taj način se oko 80% T4 konvertuje u T3, koji je 3-5 puta potentniji (aktivniji). Tako, da bi terapija bila uspešna, neophodno je da je ova konverzija na zadovoljavajućem nivou.

Studija sprovedena u Čikagu, otkrila je kod određenog broja ispitanika sa hipotireoidizmom genetsku varijabilnost, kod koje postoji otežana konverzija T4 u T3. Procenjuje se da 12-36% populacije poseduje ovu genetsku mutaciju.

Zaključuje se, dakle, da pacijenti sa hipotireoidizmom kod kojih nema zadovoljavajućih efekata u toku terapije levotiroksinom, zahtevaju i kombinovanu suplementaciju T3 hormonom.