Faze razvoja Hashimoto tireoiditisa

Štitna žlezdaHašimoto tiroiditis se najčešće javlja u mladih ili sredovečnih žena. Bolesnice najčešće navode osećaj blagog pritiska ili stezanja vrata i osećaj neobjašnjivog zamora. U ranim stadijumima bolesti obično se nalazi čvrsta, režnjevita struma, elastične konzistencije, kao guma za brisanje. Struma je nekada lako osetljiva kod pregleda pipanjem .Kod oko 10% bolesnica mogu se javiti očne promene koje su slične promenama koje viđamo u Bazedovljevoj bolesti ali one ne napreduju do takvog stepena da naružuju izgled bolesnice.

Laboratororijski testovi i dijagnoza Hashimoto tiroiditisa

Pored nalaza dobijenog pregledom, u dijagnozi Hašimoto tiroiditisa pomažemo se laboratorijskim nalazima i postupcima ispitivanja građe žlezde. U prirodnom toku bolesti se razlikuje nekoliko faza koje su praćene i odgovarajućim laboratorijskim nalazima.

U fazi izražene zapaljenske aktivnosti dolazi do oštećenja folikulskih ćelija i folikula zbog čega u cirkulaciju dospeva veća količina hormona. Obično se radi samo o prolaznoj hipertiroksinemiji koju ne treba lečiti jer bi lekovi iz grupe tionamida samo još više pogoršali oštećenje folikulskih ćelija.

U najvećoj meri štitasta žlezda je normalne funkcije i pregledom se zapaža samo promena, građe, prisustvo strume. U odmaklim fazama bolesti, kada je veći deo tkiva žlezde uništen i zamenjen fibroznim tkivom, vrednosti tiroidnih hormona su snižene i dolazi do porasta TSH- nalaz odgovara hipotiroidizmu.

Hašimoto tiroiditis je danas tako čest tako da se mirno može reći da je svaka struma sa hipotiroidizmom u neendemskom području u odrasle osobe hronični tiroiditis dok se ne dokaže drugi razlog.

Dijagnoza se potvrđuje nalazom povišenog titra mikrosomskih autoantitela. Nalaz tiroglobulinskih antitela nije dovoljan jer su ona nespecifična i mogu da se nađu i kod sasvim zdravih osoba.

Definitivna potvrda Hašimoto tiroiditisa postavlja se citopatološkim ili histološkim pregledom uzorka punkcije odnosno biopsije.

Lečenje bolesti Hasimoto

Hašimoto tiroiditis se leči sintetskim tiroidnim hormonom levotiroksinom. Lečenje počinje odmah pošto se postavi dijagnoza čak i ako je u tom trenutku tiroidna funkcija normalna. Doza tiroksina se određuje prema koncentraciji TSH.

Mnogi pacijenti su nezadovoljni time što imaju strumu i nestrpljivi su u očekivanju da se ona povuče.

Obično je potrebno 6 do 18 meseci da se veličina žlezde smanji na prihvatljivi obim koji se ne primećuje okom.

Kada se žlezda smanji, obično je tkivo folikula zamenjeno neaktivnim fibroznim tkivom i žlezda više nije sposobna za proizvodnju hormona. Bolesnici treba da budu informisani da će levotiroksin uzimati neprekidno.

Kontrola ovih bolesnika se obavlja jednom do dva puta godišnje uz praćenje TSH; nije nužno da se u svakoj kontroli određuju i antiperoksidaza antitela. Doza levotiroksina može da se koriguje zavisno od vrednosti TSH.

Prirodno rešenje i dodatak terapiji kod smanjene funkcije štitaste žlezde

primed 7Primed 7 tiromed je prirodni preparat koji se koristi kao dodatak terapiji smanjene funkcije štitaste žlezde. PRIMED 7 je prirodan preparat na bazi meda i ekstrakta zelenih oraha. Svakodnevnom konzumacijom ovog prirodnog preparata organizam dobija optimalnu količinu joda koji je neophodan za normalno funkcionisanje štitaste žlezde i drugih organa. Preparat povoljno deluje u ublažavanju simptoma hipotireoze poput suve kose i kože, lomljivih noktiju, zatvora, usporenog metabolizma… Uz ovaj preparat poželjno je uzimati suplemente selena i cinka koji dodatno usporavaju tok bolesti.