Poremećaj funkcije štitaste žlezde

stitasta-zlezdaŠtitasta žlezda je jedna od veoma važnih žlezdi u organizmu čoveka. Preko hormona koje stvara, štitasta žlezda utiče na metaboličke procese celog organizma. Kada je njena funkcija narušena, bilo u vidu smanjenog ili povećanog stvaranja hormona, doći će do poremećaja funkcionisanja i drugih organa i sistema u organizmu.

Poremećaj funkcije štitaste žlezde može biti u smislu smanjenja (hipotireoidizam) ili povećanja funkcije (hipertireoidizam). Ovo je osnovna podela poremećaja funkcije štitaste žlezde. Pored toga, u štitastoj žlezdi mogu postojati i strukturne promene (čvorići, ciste), sa ili bez poremećaja funkcije.

Terapijski pristup se razlikuje, pa se u slučaju hipotireoidizma koriste sintetski hormoni koji imaju isti sastav i ulogu u organizmu kao i oni stvoreni u štitastoj žlezdi. Međutim, ukoliko se radi o hipertireoidizmu, koriste se lekovi čija je uloga da sprečavaju prekomernu sintezu i oslobađanje tireoidnih hormona. Dakle, pristup je suprotan, kao što je suprotno i ispoljavanje simptoma hipo i hipertireoidizma.

Razlike u simptomima smanjene i pojačane funkcije štitaste žlezde

Smanjena funkcija (hipotireoidizam)

Pojačana funkcija (hipertireoidizam)

  • Dobijanje na težini
  • Umor, malaksalost, nedostatak energije, depresija
  • Hroničan zatvor
  • Suva koža, kosa i nokti
  • Usporenje srčanog rada
  • Smanjenje telesne mase
  • Nervoza, uznemirenost,
  • Podrhtavanje ruku
  • Pojačano znojenje
  • Lupanje srca

Ukoliko primetite navedene simptome, koji mogu ukazivati na smanjenu ili pojačanu funkciju, obratite se lekaru. Tek nakon odgovarajućih laboratorijskih analiza i kliničkog pregleda može se zaključiti o kakvom problemu se zaista radi, i u skladu sa tim doneti odluka o terapijskom pristupu.