Veza između smanjene funkcije štitaste žlezde i funkcije bubrega

Poznato je da štitasta žlezda preko hormona koje stvara utiče na sve funkcije našeg organizma.

Tako, optimalna količina tireoidnih hormona je potrebna i za očuvanje normalne funkcije bubrega u stvaranju urina.

Bubrezi imaju nekoliko vitalno važnih uloga:

 1. Uklanjanje otpadnih materija iz organizma
 2. Eliminacija viška tečnosti
 3. Regulacija nivoa soli
 4. Proizvodnja hormona eritropoetina, koji ima ulogu u stvaranju eritrocita, i kalcitriola (aktivni oblik vitamina D)

Smanjena funkcija štitaste žlezde može da negativno utiče na funkciju bubrega na sledeći način:

 • Smanjenje filtracije toksičnih materija iz krvi.
 • Smanjenje protoka krvi kroz bubrege
 • Suženja kvnih sudova bubrega.

Kod hipotireoidizma može da postoji i poremećaj ravnoteže soli u organizmu.

Kako bolesti bubrega utiču na štitastu žlezdu?

 • Hronična bubrežna insuficijencija (HBI)
  Pacijenti sa HBI mogu da imaju poremećaj funkcije štitaste žlezde bez postojanja uzroka poremećaja u samoj žlezdi. Prvi znak oštećenja funkcije je obično smanjen nivo T3 usled smanjenja konverzije T4 u aktivni oblik T3
 • Glomerulonefritisi
  Glomerulonefritisi su grupa oboljenja izazvanih poremećajem imunološkog odgovora. Kako autoimune bolesti imaju tendenciju udruženog javljanja, nekada može kod osoba sa glomerulonefritisom da postoji i uporedno prisutan Hashimoto tireoiditis.
 • Proteinurija
  Kod proteinurije postoji povećan gubitak proteina urinom. Tireoidni hormoni su proteinske prirode, tako da kod proteinurije može doći do povećane eliminacije hormona i potrebe za korigovanjem doze u slučaju primene hormonske supstitucione terapije.