Uzrok Hashimoto tireoiditisa

Thyroid Gland


Hashimoto tireoiditis je jedan od veoma čestalih zdravstvenih problema, posebno kod žena. U osnovi Hashimoto tireoiditisa je hronično, progresivno autoimuno zapaljenje tkiva štitaste žlezde, koje za posledicu ima postepeno oštećenje funkcije štitaste žlezde.

Autoimuno zapaljenje nastaje kada imunološki sistem, umesto da brani štitastu žlezdu, zapravo je napada dovodeći do oštećenja njene strukture. U početnoj fazi, može postojati i povećanje funkcije, koje zapravo nastaje usled oštećenja folikula štitaste žlezde i oslobađanja veće količine hormona u krv. Vremenom, kako Hashimoto tireoiditis napreduje, dolazi do opsežnijeg oštećenja folikula koje zamenjuje nefunkcionalno tkivo, pa se i proizvodnja hormona smanjuje.

U toku Hashimoto tireoiditisa, veliki broj limfocita infiltrira tkivo štitaste žlezde, pa se Hashimoto tireoiditis zove i hronični limfocitni tireoiditis.

Limfociti napadaju i postepeno uništavaju ćelije, tkiva i krvne sudove štitaste žlezde. Kako je ovo uglavnom spor proces, nekada prođe i veći broj godina pre nego što se jave simptomi koji ukazuju na poremećaj funkcije štitaste žlezde.

Još uvek nije jasno utvrđeno šta zapravo dovodi do poremećaja normalnog imunološkog odgovora i reakcije protiv sopstvenih zdravih ćelija. Postoje podaci o određenoj predspoziciji i udruženom javljanju različitih autoimunih poremećaja, kako kod članova porodice, tako i kod jedne iste osobe.

Tretman Hashimoto tireoiditisa

U tretmanu Hashimoto tireoiditisa uglavnom se vodi računa o što dužem održanju normalne funkcije štitaste žlezde. Redovne kontrole nivoa tireoidnih hormona neophodne su radi praćenja stanja i po potrebi, blagovremene primene hormonske supstitucione terapije.

Preporučena ishrana

U ishrani, preporučuje se optimalan unos joda, selena, magnezijuma, cinka i drugih minerala i vitamina koji povoljno utiču na rad štitaste žlezde.

Preporučujemo prirodan preparat PRIMED 7 Tiromed

tiroidna zlezda primed 7

Pored ishrane, u upotrebi su i različiti dijetetski suplementi sa povoljnim dejstvom na štitastu žlezdu. Posebno izdvajamo preparat PRIMED 7 Tiromed. PRIMED 7 je prirodan preparat na bazi meda i ekstrakta zelenih oraha. Redovnom upotrebom obezbeđuje optimalan unos joda koji je neophodan za pravilnu funkciju štitaste žlezde i većine drugih ćelija i organa organizma. PRIMED 7 se u slučaju Hashimoto tireoiditisa može koristiti samostalno, pre uvođenja hormonske supstitucione terapije, ali i kao dopuna terapiji, za bolje regulisanje simptoma koji prate oslabljenu funkciju štitaste žlezde.