Trudnoća i štitasta žlezda

Normalno, u toku trudnoće dolazi do velikog broja fizioloških promena u organizmu žene. U štitastoj žlezdi, kao i u većini drugih organa i sistema dolazi do određenih promena. Ove fiziološke hormonske promene moraju se uzeti u obzir pri tumačenju testova funkcije štitaste žlezde kod trudnica.

Hormonske promene u toku trudnoće koje se tiču štitaste žlezde, dešavaju se primarno pod uticajem dva hormona: humanog horionskog gonadotropina (hCG) i estrogena.

HCG može da utiče na blago povećanje funkcije štitaste žlezde, koje se u laboratorijskim analizama vidi kao smanjenje TSH (subklinički hipertireoidizam). Ovo se uglavnom dešava u toku prvog trimestra, a napredovanjem trudnoće, polako se stabilizuje rad štitaste žlezde i nivo TSH.

Estrogeni utiču na povećanje proteina koji vezuju tireoidne hormone u krvi. Međutim, ovo ne utiče značajno na količinu slobodnih, cirkulišućih hormona.

Određivanje nivoa TSH, fT3 i fT4 je sastavni deo laboratorijskih testova u trudnoći. Ovim testovima se prati funkciija i blagovremeno uočava poremećaj ukoliko do njega uopšte dođe.

Promene u veličini štitaste žlezde su moguće u toku trudnoće. Česšće se dešavaju u predelima u kojima endemski postoji smanjena količina joda u ishrani, dok je u predelima sa normalnom koncentracijom joda izuzetno retka pojava. Uvećanje štitaste žlezde u toku trudnoće je u većini slučajeva prolazno, ali ukoliko je izraženije, svakako zahteva praćenje analiza hormona.

Ukoliko su promene u funkciji štitaste žlezde izraženije, pored odstupanja u rezultatima laboratorijskih analiza, mogu da budu prisutni i objektivni znaci i simtomi. Kod pojačanja funkcije javljaju se lupanje srca, nervoza, drhtavica, tremor ruku, poremećaj sna. Kod oslabljene funkcije obično se javljaju umor, malakasalost, opstipacija, poremećaj koncentracije i dr.

Ovi simptomi u toku trudnoće, ukoliko su slabije izraženi, mogu da se pripišu i očekivanim simptomima koji prate trudnoću. Zbog toga, uvek je poželjno rutinski kontrolisati funkciju štitaste žlezde, kako bi se na vreme uočio i tretirao potencijalni poremećaj.