Antibiotici i lekovi za štitastu žlezdu.

Antibiotici i lekovi za štitastu žlezdu su medikamenti koji se uzimaju jedino i samo u konsultaciji sa lekarom. Šta se dešava kada nam se pored poremećaja funkcije štitaste žlezde pojavi i zdravstvena tegoba koju je neophodno lečiti antibioticima pa je potrebno uzimati istovremeno ova dva leka? Ovo su neka od saznanja kako to može uticati na organizam i na šta morate obratiti pažnju.
Istovremeno uzimanje lekova za štitastu žlezdu i antibiotika može imati uticataja na apsorpciju leka za štitastu žlezdu, odnosno ona može biti ili smanjena ili povećana. Istraživanje časopisa Thyroid zaključilo je da antibiotik Ciprofloksacin značajno smanjuje apsorpciju leka za štitastu žlezdu, a sličnog su uticaja i ostali antibiotici iz porodice hinolona, naročito ako se radi o interakciji sa lekovima za hipotierozu. Osnovno je pravilo da se antibiotici i lekovi za štitastu žlezdu ne uzimaju u isto vreme, tj. potrebno je barem pola sata razmaka između uzimanja lekova. S druge strane, neki drugi antibiotici mogu značajno povećati apsorpciju leka za štitastu žlezdu, a samim tim pojačati i nihovo dejstvo.
Ukoliko se antibiotici uzimaju istovremeno u kombinaciji sa lekovima za štitastu žlezdu, to može uticati na njihovu koncentaciju u krvi.
1. Antibiotici mogu smanjiti apsorpciju leka za štitastu žlezdu što dovodi do smanjene koncentacije leka za štitastu žlezdu u krvotoku.
2. Antibiotici mogu povećati brzinu kojom organizam metaboliše i izbacuje višak leka za štitnu žlezdu što takođe dovodi do smanjene koncentracije leka za štitastu žlezdu u krvotoku.
3. Neki antibiotici menjaju način na koji se lek za štitastu žlezdu veže za proteine u krvotoku i na način kako se lek apsorbuje što takođe utiče na hormone štitaste žlezde.
Osnovno je pravilo da se antibiotici i lekovi za štitastu žlezdu ne uzimaju u isto vreme, tj. potrebno je barem pola sata razmaka između uzimanja ovih lekova. U situacijama kada se to ne može ostvariti, ovi se lekovi mogu uzimati i zajedno ali tada obično treba uzeti veću količinu leka za štitastu žlezdu što će proceniti i odrediti lekar endokrinolog.
primed 7PRIMED 7 TIROMED je prirodan preparat, napravljen po proverenoj recepturi, na bazi meda i ekstrakta zelenih oraha. PRIMED 7 preparat se preporučuje kod oslabljenje funkcije štitaste žlezde (Hashimoto tireoiditis ili drugi proces koji dovodi do oštećenja funkcije štitaste žlezde), kao i kod povećane potrebe za unosom joda iz prirodnih izvora. Prirodan sastav preparata obezbeđuje dobru apsorpciju i iskorišćenost aktivnih sastojaka. Svakodnevnom upotrebom PRIMED 7 preparata obezbeđuje se optimalan dnevni unos joda. Blagotvorno deluje na simptome koji prate smanjenu funkciju štitaste žlezde, kao dopuna osnovnoj terapiji. Blagotvorno deluje na usporavanje toka Hashimoto tireoiditisa i pomaže očuvanje funkcije štitaste žlezde.