Štitasta žlezda i začeće

Trudna ženaGlavna uloga štitne žlezde u organizmu je kontrola metabolizma. Poremećaj njene funkcije direktno ili indirektno utiče i na reprodukciju. Neplodnost i spontani pobačaji su češći kada je štitna žlezda u hiper ili hipo funkciji. Pormećaj funkcije štitne žlezde u trudnoći dovodi i do veće stope spontanih pobačaja, prevremenih porodjaja, hipertenzije, abrupcije posteljice, kao i negativni uticaj na fetus.Većina spontanih pobačaja nastaje u prvom trimestru trudnoće.

Hypo-i hipertireoza je povezana s povećanim brojem spontanih pobačaja. Urađena je studija koja je pokazala da je kod žena sa normalnim nivoom tireostimulirajućeg hormona (TSH) ali sa postojanjem anti-tireoidnih antitela ( autoimuna bolest štitne žlezde), broj spontanih pobačaja dva puta veći. Antitela koja postoje u krvi majke prolaze kroz posteljicu i mogu negativno uticati na plod i dovesti do njegovog gubitka.

Pacijentkinje sa slikom subkliničke hipotireoze ( normalan nivo slobodnog tiroksina T3, i blago povišen TSH) imaju povećani rizik od razvoja hipotireoze u trudnoći. Tokom trudnoće postoji povećana potreba za hormonima štitne žlezde zbog povećanja metabolizma posteljice kao i povećanog volumena krvi. Trudnice sa slikom subkliničke hipotireoze i TSH koji je na gornjoj granici na početku trudnoće neće moći da zadovoli potrebe tokom trudnoće pa se može javiti nedovoljna funkcija žlezde.

Takođe je kroz studiju ispitivano da li žene koje na početku trudnoće imaju povišen nivo TSH imaju veći rizik od spontanog pobačaja. Dokazano je da se rizik od spontanog pobačaja povećava za 15% za svaki mIU/L povišenja funkcije TSH.

Zaključak je da je normalna funkcija štitne žlezde neophodna i za začeće i za trudnoću. U opštoj populaciji gornje granice vrednosti TSH su između 2,5 i 4,5 mlU/L. Tokom trudnoće TSH treba biti niži od 4,5. Vrednost veća od 2,5 je kritična za pojavu pobačaja i prevremenog porođaja. Za sada se ne zna koje gornje vrednosti TSH treba smatrati normalnim kod žena koje održavaju trudnoću ili leče neplodnost. Čini se da bi gornja granica TSH kod takvih žena trebala biti niža. Žene sa hipotireozom treba lečiti i pre i tokom trudnoće. Javljanje spontanih pobačaja kod žena sa treba ispitati u smislu postojanja anti-tiroidnih antitela.