Subakutni tireoditis

TireoiditisSubakutni tiroiditis je prvi put opisan 1904. godine i nekada se naziva po autoru koji ga je prvi opisao de Quervin-ov tiroiditis.

To je prolazno zapaljenje tkiva tiroidne žlezde verovatno izazvano virusima. Većina bolesnika pre pojave tiroiditisa ima respiratornu infekciju. Sam subakutni tiroiditis se u početku odlikuje znacima sistemske viremije- opšta slabost, bolovi u mišićima, preznojavanje. Bolest se obično javlja u sezoni virusnih infekcija, u rano proleće i u jesen.

Subakutni tiroiditis je čest uzrok prolaznom hipertiroidizmu koji ne zahteva lečenje. Radi se o oštećenju tiroidnih folikula zbog čega se njihov sadržaj izlučuje u cirkulaciju.

Klinička slika i tok

Osnovna promena je pojava veoma bolne strume, uglavnom lokalizovane u ograničenom delu žlezde, traje različit period i zatim se povlači da bi se pojavila na drugom mestu u tkivu žlezde. Bol je veoma jak, otežava gutanje i okrete glave, zrači u vilične uglove, uši i vrat. Bolesnik može da ima povišenu temperaturu, nekada i preko 39 C, uz simptome groznice: iscrpljenost, zamor, bolove u mišićima. Posle febrilne epizode dolazi do smirivanja simptoma i znakova, bolesnik se oseća dobro da bi ponovo došlo do pojave bolne strume, temperature i febrilnog sindroma. Može da traje nekoliko meseci do godinu dana ali se obično završava za 3- 6 meseci.

Laboratorijske promene

Javlja se ubrzana sedimentacija eritrocita. U oko polovine obolelih mogu se dobiti povišene vrednosti tiroidnih hormona ali one obično nisu značajno visoke. Subakutni tiroiditis je dobar primer prolaznog hipertiroidizma sa sniženom fiksacijom radiojoda.
Nema leukocitoze što pomaže u razlikovanju od akutnog bakterijskog zapaljenja žlezde. Sa ovim nalazima nema nikakve dileme da se radi o ovom veoma neprijatnom ali prolaznom oboljenju. Karakterističan trijas pomaže da se subakutni tiroiditis lako dijagnostikuje- bolna struma sa febrilnim sindromom, ubrzana sedimentacija eritrocita i niska fiksacija radiojoda.

Lečenje

Nespecifične mere za febrilna stanja- odmor, dosta tečnosti i analgetici iz grupe salicilata. Ako su simptomi izraženi i bol veoma uznemirava bolesnike, propisuju se iako nerado lekovi iz grupe kortikosteroida. Kortikosteroidi ublažavaju simptome, ali zbog mnogobrojnih neželjenih efekata u toku njihove dugotrajne primene svaki lekar vrlo teško i posle najiscrpnije provere odlučuje da ih propiše za ovo stanje koje će proći i samo od sebe. Hipertiroidizam u ovoj bolesti je prolazan i ne zahteva specifično lečenje; dovoljno je da se privremeno primene lekovi iz grupe beta blokatora.