Endokrina orbitopatija

Endokrina orbitopatija je posledica zapaljenskih promena svih struktura u očnoj duplji (mišića pokretača očne jabučice, retrobulbarnog vezivnog tkiva, optičkog živca i očne jabučice). Ovo je poremećaj koji je genetski uslovljen, autoimunog je porekla i može da se ispoljava u svim starosnim uzrastima, ali se najčešće javlja kod mlađih osoba. Otok tkiva u očnoj duplji potiskuje očnu jabučicu napred i to daje utisak “velikih očiju”. Endokrina orbitopatija se javlja često u sklopu hipertireoze, mada se može javiti i kod osoba sa normalnom funkcijom tiroidne žlezde.
Bolest uglavnom nema jako izražene simptome i većina oboleleih nema većih tegoba. Međutim, u zavisnosti od jačine zapaljenskog procesa u orbiti ispoljavaju se različiti simptomi i znaci kao što su: periorbitalni otok, zaostajanje kapka pri pogledu na dole, crvenilo konjuktive, fotofobija, pojava duplih slika i oštećenje očnog nerva.
Dijagnostika endokrine orbitopatije
Klinički pregled je od velikog značaja jer se njime određuje radna dijagnoza, preduzimaju se preventivne mere, rano se postavlja dijagnoza i sprovodi uspešno lečenje.
Obolelima od endokrine orbitopatije je potrebno ispitati funkcionalna i morfološka svojstva štitne žlezde, u cilju utvrđivanja njena funkcije.
Da bi se sagledao sadržaj očne duplje, danas se uspešno koristi metod vizuelizacije očne duplje primenom obeleženog analoga somatomedina- okreotida i detekcijom njegovog prisustva gama kamerom. Zbog učešća imunikih faktora u nastanku endokrine orbitopatije, radionuklidna scintigrafija orbite se koristi kao metod dijagnostike, kao i za procenu efekata terapije obolele osobe.
Lečenje endokrine orbitopatije
Lečenje endokrine orbitopatije počinje tek kada je postignuta normalna funkcija tireoideje. Antitireoidni lekovi – tireostatici imaju imunomodulatorno dejstvo kod bolesnika sa Grawes-Basedow-ljevom bolešću, pa pokazuju efekat i na endokrinu orbitopatiju. Istovremena primena lokalnog antizapaljenskog lečenja pokazuje efekat. Kod 60% obolelih sistemska primena kortikosteroida daje dobar efekat.Primenjuju se i nesteroidni imunosupresivni lekovi (Imuran,Cyclosporin, Ciamexon). U slučajevima jako izražene endokrine orbitopatije, preporučuje se radioterapija retrobulbarnog tkiva u kombinaciji sa drugim oblicima lečenja.
Lečenje plazmafarezom intravenski, daje rezultate kod gotovo polovine obolelih. Orbitalna dekompresija je hirurški vid lečenja koji ima za cilj očuvanje optičkog živca