Činjenice o karcinomu štitaste žlezde

Štitna žlezdaSvi simptomi koji upućuju na probleme sa štitnom žlezdom moraju biti detaljno ispitani.Ponekad se, pored drugih simptoma, pojavljuju i čvorići u štitnoj žlezdi koji mogu ali i ne moraju biti maligni. Definitivni uzrok karcinoma štitne žlezde nije poznat, mada istraživači ističu faktore rizika koji su dominantni: izlaganje visokim dozama zračenja, nizak unos joda ,ženski pol, preko 40 godina starosti, porodična istorija javljanja bolesti. Nakon detaljne dijagnostike i ako ispitivanja pokažu da prisutan čvor jeste maligni, sledeće činjenice mogu pomoći u odlučivanju o tretmanu i prognozi bolesti.
 • Postoje četiri tipa karcinoma štitne žlezde: folikularni, papilarni, medularni i anaplastični.
 • Karcinom štitne žlezde je najčešći endokrini karcinom.
 • Najveći broj slučajeva karcinoma štitne žlezde je izlečivo, ako se dijagnostikuje dovoljno rano.
 • Najjagresivniji oblik je anaplastični karcinom, ali on se dešava u svega 1-2 slučajeva u odnosu na ukupni broj obolelih.
 • X-zraci velike energije se koriste da bi se tumor smanjio i ćelije kancera  uništile.
 • Kod jedne od 104 osoba će biti dijagnostikovan karcinom štitne žlezde, 23 procenata od njih će dobiti kancer između 50 i 80 godine života,
 • Lečenje karcinoma štitne žlezde obuhvata različite kombinacija hirurgije, tretmana radioaktivnim jodom, spoljašnjeg zračenja i hemoterapije.
 • Prognoze su odlične u većini slučajeva, mada verovatnoća je 30%  da se bolest vrati.
 • Najčešći vid lečenja karcinoma štitne žlezde je hirurško lečenje. Lobektomija podrazumeva otklanjanje jednog režnja koji je zahvaćen, skoro-totalna lobektomija je ostavljanje samo malog dela žlezde, i totalna lobektomija podrazumeva otklanjanje žlezde u potpunosti.
 • Hemoterapija podrazumeva korišćenje snažnih lekova koji ubijaju ćelije kancera. Ovo je sistemska terapija koja takođe uništava sve ćelije kancera koje postoje u telu.
 • Karcinom štitne žlezde obuhvata jedan procenat od svih dijagnostfikovanih kancera. Njegova najveća učestalost je među ženama u Aziji.