Subakutni tiroiditis

TireoditisSubakutni tiroiditis je ređi od Hašimoto tiroiditisa.  Radi se o prolaznom obliku zapaljenja tiroidne žlezde verovatno izazvanog virusima. Većina bolesnika pre pojave tiroiditisa ima respiratornu infekciju. Sam subakutni tiroiditis se u početku odlikuje znacima sistemske viremije- opšta slabost, bolovi u mišićima, preznojavanje. Bolest se uobičajeno javlja u sezoni virusnih infekcija, u rano proleće i u jesen. U nekim epidemijama virusnih bolesti viđena je naknadna pojava većeg broja bolesnika sa subakutnim tiroiditisom.

Osnovna promena u subakutnom tiroiditisu je pojava vrlo bolne strume. Struma je obično lokalizovana u ograničenom delu žlezde, traje različit period i zatim se povlači da bi se pojavila na drugom mestu u tkivu žlezde. Zbog toga se ovaj tiroiditis nekada naziva “šetajući” ili “lutajući” tiroiditis. Bol je veoma jak, otežava gutanje i pokrete glave, zrači u vilične uglove, uši i vrat. Bolesnik može da ima povišenu temperaturu, nekada i preko 39 C, uz simptome febrilnog, grozničavog stanja. Žali se na iscrpenost, zamor, bolove u mišićima. Uz to postoje i znaci hipertiroidizma koji su veoma slični febrilnim znacima. Bolest ima osobinu da fluktuira, menja intenzitet. Posle febrilne epizode dolazi do smirivanja simptoma i znakova, bolesnik se oseća dobro da bi ponovo došlo do pojave bolne strume, temperature i febrilnog sindroma. Može da traje nekoliko meseci do godinu dana ali se obično završava za 3- 6 meseci.