Posts

Subakutni tireoditis

Subakutni tiroiditis je prvi put opisan 1904. godine i nekada…

Subklinička hipotireoza

Subklinička hipotireoza se karakteriše povišenim TSH i normalnim…

Tiroidna autoantitela

Antitela su belančevine iz klase globulina koja nastaju u imunskom…

Problemi u hipotiroidizmu

Hipotiroidizam predstavlja stanje snižene proizvodnje, poremećene…