Negativne posledice primenom radioaktivnog joda

Štitna žlezdaTerapija hipertireoze radioaktivnim jodom može dovesti do oštećenja perifernih senzitivnih nerava. Najverovatniji uzrok takvog oštećenja je razvoj akutnog miksedema zbog nepravovremenog uvođenja supstitucione terapije tireoidnim hormonima, a perzistiranje tih oštećenja tokom supstitucione terapije levotiroksinom mogao bi biti znak nedovoljnosti takve terapije ili pak ireverzibilnosti oštećenja perifernih nerava zbog težine hipotireoidnog stanja i velike brzine njegovog nastanka.

Ostavljena je mogućnost i za ulogu tireoidne autoimunosti u patogenezi polineuropatije i malo verovatnog direktnog toksičnog dejstva radioaktivnog joda. Nakon primene terapijske doze radioaktivnog joda potrebne su daleko češće kontrole tireoidnih hormona nego što se preporučuju u kliničkoj praksi a lekari moraju biti svesni rizika koje neprepoznati nagli prestanak funkcije štitne žlezde i posledični brutalni metabolički sunovrat nose sa sobom.

Povećan kardiovaskularni i cerebrovaskularni mortalitet, koji je pronađen u nekim studijama kod pacijenata koji su lečeni radioaktivnim jodom zbog hipertireoze, upravo bi mogao biti uzrokovan manjkavostima supstitucione terapije hipotireoze kod ovih pacijenata, a ne prethodnom davnašnjom hipertireozom kao što neki misle.