Podela hipotireoze

Podela hipotireoze

Hipotireoza nastaje kao posledica nedostataka tiroidnih hormona za potrebe organizma. Klinički i etiološki razlikujemo dve forme bolesti:

A) Primarana hipotireoza- je posledica primarnih lezija u nivou štitaste žlezde do stepena koji ne omogućava dovoljnu proizvodnju jod-tiroidnih hormona. To znači da žlezda mora biti razorena najmanje 80 % njenog tkiva.

  • bez strume: idiopatski oblik, post tireoiditsni, post operativni, posle zračenja
  • oblici sa strumom: urođeni enzimski defekt sinteze jodnih hormona, Hashimoto tireoiditis, blokiranje sinteze kod tireoidnih hormona.

B) Sekundarna hipotireoza: nastaje usled faktora koji se nalaze van štitaste žlezde

  • odsustvo stimulacije od strane CNSa
  • poremećaj u transportu joda
  • nesposobnost tkiva da koristi jodne hormone.