Vrste nodusa na štitastoj žlezdi

3Tireoidni nodusi označavaju prisutne promene u tkivu štitaste žlezde, a mogu biti čvrsti (solidni) ili ispunjeni tečnošću (cistične promene štitaste žlezde). Većina nodusa je benigne prirode, i ne izaziva nikakve simptome, pa veliki broj osoba ni ne zna da ima neku promenu u tkivu žlezde. Najčešće se te “mirne” promene otkrivaju pri rutinskoj kontroli.

Nodusi koji uvećavaju svoju zapreminu mogu mehanički pritiskati okolna tkiva na vratu. Kao posledica značajnog uvećanja nodusa, može postojati otežano gutanje i disanje. Neki nodusi velike zapremine su vidljivi i golim okom.
Uzrok nastanka nodusa može biti nedostatak joda, hronični tireoiditis (Hashimoto), adenom ili cista (solitarna ili multipla).

Samo prisustvo nodusa u štitastoj žlezdi ne znači uvek i poremećaj njene funkcije. Ukoliko postoji, poremećaj funkcije štitaste žlezde može biti hiper ili hipofunkcija. Hiperfunkcija ili pojačano stvaranje hormona javlja se kada adenom ili cista postane autonomna, i bez obzira na nedostatak stimulacije hormonom TSH, postoji povećano oslobađanje hormona u cirkulaciju. Hipofunkcija nastaje uglavnom u slučaju hroničnog autoimunog zapaljenja tkiva štitaste žlezde (Hashimoto tireoiditis) koji postepeno ali nepovratno dovodi do smanjenja oslobađanja hormona.

Pristup tretmanu nodusa zavisi od vrste promene i izraženosti simptoma. Pojedinačni, “mirni” nodusi se uglavnom klinički prate u određenim vremenskim razmacima. Operativno lečenje je potrebno jedino kod veoma velikih nodusa koji pritiskaju jednjak i dušnik. U slučaju hipofunkcije štitaste žlezde, neophodno je uvesti hormonsku supstitucionu terapiju, s’ obzirom na to da štitasta žlezda ne može da stvori dovoljno hormona T3 i T4.

Od prirodnih preparata koji se mogu koristiti kao pomoćna sredstva u tretmanu smanjene funkcije štitaste žlezde, dobre rezultate daje preparat PRIMED 7 Tiromed. PRIMED 7 je prirodan preparat na bazi meda i ekstrakta zelenih oraha. Ne sadrži veštačke aditive i konzervanse. Redovnom upotrebom obezbeđuje optimalan dnevni unos joda, svim ćelijama i organima kojima je ovaj element neophodan za pravilno funkcionisanje. PRIMED 7 je pogodan za vremenski neograničenu primenu, bez neželjenih efekata. Može se koristiti pre uvođenja hormonske supstitucione terapije, ili uporedo sa njom, radi boljeg regulisanja simptoma koji prate smanjenu funkciju štitaste žlezde.