Hashimoto tireoiditis

Tiroiditis

Tiroiditis, zapaljenje štitaste žlezde ima mnogo različitih uzroka. Najčešći tip zapaljenja je autoimunski hronični proces koji se zove hronični limfocitni tiroiditis ili Hashimoto tiroiditis. Ime je dobio prema japanskom patologu Hakaru Hašimoto koji ga je prvi opisao 1912. godine. Radi se o hroničnom zapaljenju tiroidne žlezde sa stvaranjem autoantitela i limfocitnom infiltracijom žlezde.

Hashimoto tiroiditis se najčešće javlja u mladih ili sredovečnih žena. Bolesnice najčešće navode osećaj blagog pritiska ili stezanja vrata i osećaj neobjašnjivog zamora. U ranim stadijumima Hashimoto tireoiditisa obično se nalazi čvrsta, režnjevita struma, elastične konzistencije, kao guma za brisanje. Struma je nekada lako osetljiva kod pregleda pipanjem (palpacijom). U do 10% bolesnica mogu se javiti očne promene koje su slične promenama koje viđamo u Bazedovljevoj bolesti ali one ne napreduju do takvog stepena da naružuju izgled bolesnice.

Najčešće difuzno uvećana štitasta žlezda na početku Hashimoto tireoiditisa može uslovljavati veću cirkulišuću količinu jodnih hormona ali kasnije usled permanentne destrukcije tirocita i prateće fibroze dolazi do hipotireoze što uslovljava primenu jodnih hormona ali i potpuno prirodnog Primed 7 tiromeda koji poboljšava rad štitne žlezde.