Posts

Uzroci nastanka hipotireoze.

Hipotireoza je stanje usporenog rada i oslabljene funkcije štitaste…

Faktori rizika za poremećaj funkcije štitaste žlezde

Kada štitasta žlezda stvara ili oslobađa manje hormona nego…

Terapija čvorića štitaste žlezde

Adenomi ("čvorovi") štitaste žlezde – Čvorovi u predelu…