Zračenje i štitasta žlezda

TireoditisZračna terapija glave i vrata, naročito u detinjstvu, poznata je kao značajan činilac koji utiče na razvoj tiroidnog kancera. Godinama ranije bolesnici su rendgenski zračeni zbog promena na koži lica, tuberkuloze vrata, gljivičnih oboljenja kože poglavine, tumora krvnih sudova, uvećanja timusa, tonzilitisa, angine, kašlja i čak zbog pojačane maljavosti.

U nas, srećom, ova terapija nije primenjivana ali je u zemljama Severne Amerike bila česta praksa. Iako se danas ni tamo ne primenjuje, još uvek je uzrok mnogim slučajevima tiroidnog maligniteta; smatra se da zračna terapija vrata nosi rizik od pojave tiroidnog karcinoma u 30% zračenih.

Bolesnici koji su primali zračnu terapiju zbog malignih tumora glave i vrata takode imaju veću opasnost od pojave tiroidnih čvorova i maligniteta.