Uvećanje žlezde ne znači i promenu funkcije

stres i tiroidna zlezdaPosebna grupa bolesti štitaste žlezde se odnosi na promenu veličine i građe štitaste žlezde.

Žlezda može biti samo uvećana, kada govorimo o difuznoj strumi, a može imati i noduse-jedan ili više kada govorimo o nodoznoj ili polinodoznoj strumi.

Uvećanje ne znači i promenu funkcije. Neko može imati uvećanu štitastu žlezdu, a da ona potpuno normalno sintetiše hormone, da radi sa smanjenom ili pojačanom funkcijom.

Kada postoje čvorovi najvažnije je da se odredi njihova priroda.

Priroda čvora se određuje najpre ultrazvučnim pregledom. Postoje jasni ultrazvučni kriterijumi za dobroćudne i zloćudne promene u tkivu štitaste žlezde.

Najvažniji klinički podatak o čvoru je njegov rast i prisustvo lokalnih kompresivnih tegoba. Ukoliko je čvor naglo rastao, ako je čvrst, praćen uvećanim limfnim čvorovima na vratu i ako pacijent ima osećaj gušenja postoji visoki stepen sumnje da se radi o zloćudnoj promeni.

Dijagnostika nodusa

U dijagnostici nodusa važno je uraditi i scintigrafiju. To je kontrastno snimanje koje govori u funkcionalnosti čvora.

Najvažnija i najpreciznija procedura koja govori o prirodi nodusa je punkciona biopsija koja se savetuje za sve noduse veće od 15 mm u prečniku. Ona se radi pod ultrazvučnom kontrolom, a materijal dobijen punkcijom se razmazuje na pločicu i predaje citologu na pregled.

Patocitološki pregled podrazumeva pregled ćelija – njihov oblik, odnos jedra i citoplazme, kao i odnos sa drugim ćelijama.

Postoje i tumorski markeri na osnovu koji se može posumnjati da se radi o tumoru u štitastoj žlezdi. Kalcitonin je veoma pouzdani marker, koji je povišen kod medularnog karcinoma.
Tireoglobilin nije specifičan marker za malignitet, ali njegov stalni rast i promena može biti signal za operaciju benignog čvora u štitastoj žlezdi.

Dobroćudni čvorovi se samo prate u određenom vremenskom periodu i operišu se samo ukoliko postoji njihov neprekidni ili nagli rast i ako prave kompresivne tegobe.

Blagovremena dijagnostika bolesti štitaste žlezde dovodi do izlečenja, a neprepoznavanje ovih bolesti može dovesti do brojnih zdravstvenih problema.

Preporučujemo prirodno rešenje

tiroidna zlezdaPrimed 7 tiromed Upotreba PRIMED 7 preparata preporučuje se svim osobama koje imaju povećanu potrebu za nadoknadom joda, a posebno osobama sa smanjenom funkcijom štitaste žlezde (Hashimoto tireoiditis ili neki drugi proces na žlezdi koji dovodi do poremećaja funkcije, stvaranja i oslobađanja tireoidnih hormona u cirkulaciju).