Tiroidna oluja

Tiroidna olujaTiroidna oluja ili kriza je potencijalno opasno po život stanje za osobe koje već imaju hipertireozu. Tiroidna oluja se događa kada štitasta žlezda oslobađa velike količine hormona u kratkom vremenskom periodu. Ako imate tiroidnu oluju biće vam potrebno hitno lečenje.

Veće šanse da se razvije ovaj poremećaj postoji kod osoba koje pored hipertireoze imaju još neki ozbiljan zdravstveni poremećaj ili kod ljudi sa nelečenom bolešću same žlezde npr Grejvs Basedovljevom bolešću, Hašimoto tireoiditisom ili toksičnom nodoznom strumom. Poremećaj se obično dešava nakon nekog stresnog događaja, bolesti, teške infekcije, operacije…Takođe može nastati nakon uzimanja joda radi snimanja štitne žlezde ili nakon terapije radioaktivnim jodom.

Simptomi tireoidne oluje su:

  • Jaka razdražljivost i nemir.
  • Tremor na telu i rukama.
  • Uvećana štitasta žlezda.
  • Visok sistolni, nizak dijastolni pritisak, ubrzan puls.
  • Mučnina, proliv i povraćanje.
  • Pospanost, konfuznost, delirijum, ukočen pogled.
  • Žuta prebojenost kože i očiju.
  • Simptomi srčanog udara.

Ako se ne leči tiroidna oluja dovodi do kome, otkazivanja srci i smrti.

Lečenje tiroidne oluje je suštinski isto kao i lečenje hipertireoze samo što je dosta urgentnije. Neophodno je u terapiji zaustaviti dalje oslobađanje hormona i blokirati njegove efekte na organizam.