Tireoglobulin

Štitna žlezdaTireoglobulin je protein koji se stvara jedino u štitnoj žlezdi. Hormoni T3 i T4 se sintetišu od određenih delova tireoglobulina u ćelijama štitne žlezde. Sam tireoglobulin nije biološki aktivan. Male količine su normalno prisutne u krvi zdravih osoba.

Stvara se normalno u tireoidnoj žlezdi, ali i kod Grejvs-Basedovljeve bolesti, tireoiditisa, karcinoma štitne žlezde.

Ovaj parametar se najčepće koristi kao tumor marker i za procenu lečenja diferentovanog karcinoma štitne žlezde. Nakon totalne tiroidektomije nivo tireoglobulina bi trebalo da padne na nedektabilni nivo jer su ćelije koje ga stvaraju uklonjene. Ako se on još uvek detektuje nakon operacije treba misliti o postojanju tkiva žlezde na drugim mestima u organizmu ili o postojećim metastazama. Ako nivo tireoglobulina počne ponovo da raste neko vreme nakon operacije treba misliti o recidivu tj. ponovnom javljanju bolesti na istom ili drugom delu tela u organizmu.

Uopšteno, ako je terapija uspešna nivoi tireoglobulina će padati tokom vremena. Rezultati jedne analize nisu pokazatelj loše prognoze. Promene nivoa tokom određenog vremenskog perioda su važnije. Bitno je odrediti nivo tireoglobulina pre početka terapije da bi se utvrdilo da li kancer luči tireoglobulin. Inače, ne koristi se individualno da bi se postavila dijagnoza karcinoma.

Prisustvo tireoidnih antitela ometa ovu analizu. Ova antitela se nalaze kod 25% pacijenata sa diogerentovanim karcinomom štitne žlezde i kod 12,5% opšte populacije. Zbog toga se nivo ovih antitela mora utvrditi pre određivanja tireoglobulina, kako bi rezultati bili pouzdani.

Takođe, nivo tireoglobulina je povišen i kod hipertireoidizma i kod tireoiditisa.