Pušenje cigareta je povezano sa hipertireoidizmom

pusenje-hipertireoidizamPrema najnovijim istraživanjima, žene koje puše imaju dvostruko veći rizik od razvoja hipertiroidizma u sklopu Graves-ove bolesti od žena nepušača. Pušenje, dakle, treba da se smatra glavnim faktorom rizika za Graves-ovu bolest.
U rađenoj studiji, istraživači su u grupi od više od 115.000 žena posmatrali efekate faktora različitih načina života na rizik od dobijanja Graves-ove bolesti.

Ono što su otkrili jeste da žene koje su bile trenutni pušači imaju skoro dva puta veće šanse da dobiju Graves-ovu bolest, u poređenju sa nepušačima. Što su pušači aktivniji, to je rizik veći. Pušenje više od 25 cigareta dnevno, na primer, podiglo je rizik za gotovo tri puta u odnosu na žene nepušače.

Prestanak pušenja smanjuje rizik, i nakon 10 do 15 godina, on znatno opada, ali svi raniji pušači su u neznatno povećanom riziku od razvoja Graves-ove bolesti .
Ostali faktori načina života koji su proučavani – fizička aktivnost, gojaznost, i upotreba alkohola – nisu imali nikakvu korelaciju sa povećanim rizikom od Graves-ove bolesti.