Fizikalni nalaz Hašimoto tireoiditisa

Štitasta žlezdaFizikalni nalaz Hašimoto tireoiditisa varira i zavisi od težine hipotireoze, kao i od drugih faktora kao što je na primer starost obolelog. U fizikalnom nalazu mogu se naći: podbulo lice sa periorbitalnim edemom (hipotireoidno lice), hladna, suva, gruba koža na kojoj se mogu naći ožiljci, periferni edemi ruku i nogu kod kojih ne ostaju udubljenja, zadebljali, krti nokti, bradikardija, povećan kvni pritisak (tipično dijastolna hipertenzija), osabljeni miotatički defleksi sa produženom fazom relaksacije, makroglocija, usporen govor i ataksija.
Laboratorijski nalazi kod pacijenata koji boluju od Hašimoto tireoiditisa obuhvataju sledeće:
Serumski nivo TSH: Ovo je osetljiv test tireoidne funkcije. Vrednosti su povišene u hipotireoidizmu zbog Hašimoto tireoiditisa kao i kod primarnog hipotireoidizma.
Serumski nivo slobodnog T4: neophodan u pravilnom interpretiranju nekih kliničkih oblika. Niske vrednosti ukupnog T4 ili slobodnoh T4 sa povećanim vrednostima TSH potvrđuje dijagnozu primarnog hipotireoidizma.
Serumski nivo T3: nizak nivo T3 ili invezno visok nivo T3 mogu pomoći u dijagnostikovanju netireoidnog oboljenja.
Tireoidna antitela: Prisustvo anti TPO antitela ili anti Tg antitela definiše Hašimoto tireoiditis kao uzrok hipotireoidizma. kao što je prethodno rečeno serumski nivo ovih antitela može biti normalan kod 10 – 15 % pacijenata sa Hašimoto tireoiditisom.
Testovi koji slede nisu neophodni u dijagnostikovanju hipitireoidizma, ali se mogu koristiti u proceni komplikacija.
Kompletna krvna slika je značajna jer 30 – 40% pacijenata sa hipotireozom boluje od anemije. Ukupni i frakcionisani lipidni status značajan je zbog povećanja rizika od nastanka koronarne bolesti, zbog povećanja LDL holesterola, ukupnog holesterola i vrednosti triglicerida u serumu. Bazični metaboličku parametri obuhvataju: smanjenu glomerularnu filtraciju, smanjenu filtraciju plazme, smanjen klirens renalne slobodne vode u hipotireozi, što može dovesti do hiponatrijemije. Često su u teškim oblicima hipotireoze povećane vrednosti serumske kreatinin kinaze. Nivoi prolaktina mogu biti povećani u primarnom hipotiroizmu.
tiroidna zlezdaPrimed 7 tiromed je prirodan preparat na bazi meda i ekstrakta zelenih oraha. Redovnom upotrebom obezbeđuje optimalan dnevni unos joda, što povoljno utiče na sve organe i sisteme kojima je jod neophodan za pravilno funkcionisanje. PRIMED 7 pomaže u boljem regulisanju simptoma koji mogu pratiti smanjenu funkciju štitaste žlezde.