Šta sve pruža ultrazvučni pregled štitaste žlezde?

Štitasta žlezda je organ vrlo lako dostupan UZ pregledu obzirom da je na prednjoj strani vrata. Radi se o neinvazivnom pregledu (nema zračenja) te se bezbedno može raditi i deci i trudnicama. Čvorovi štitaste žlezde retko uzrokuju bilo kakve simptome i najčešće se dijagnostikuju slučajno pri pregledu vrata pomoću metode kompjuterizovane tomografije (CT) ili ultrazvuka štitaste žlezde (UZ) na koji su pacijenti upućeni zbog drugih indikacija. Većina čvorova u štitastoj žlezdi, čak i potencijalno maligni, ne uzrokuje poremećaj hormonskog statusa (povećanu funkciju štitaste žlezde ni smanjenu funkciju štitaste žlezde), a u laboratorijskim nalazima vrednosti hormona su normalne. Ultrazvuk štitaste žlezde je ključni pregled prilikom evaluacije čvorova u štitastoj žlezdi. Pouzdana je dijagnostička metoda koja omogućava procenu veličine čvora, kao i da li su pretežno solidne strukture ili ispunjene tečnošću (cistične). Postoji i određene ultrazvučne karakteristike čvorova kojima se mogu izdvojiti promene sa većim rizikom za postojanje maligniteta.
Šta sve pruža ultrazvučni pregled štitaste žlezde:
  • Pregled oblika i veličine štitaste žlezde.
  • Precizno merenje veličine u 3 dimenzije (dužina, širina i debljina režnjeva).
  • Određivanje tzv ehostrukture, slike koju dobijamo, koja može biti normalna za zdravo tkivo ili izmenjena.
  • Otkrivanje fokalnih promena, odnosno nodusa. Svaki nodus se mora dobro pregledati jer može biti potencijalni tumor.Posmatra se ehostruktura svakog nodusa (izoehogen –identičan sa zdravim okolnim tkivom, hipoehogen, tamniji od okoline ili hiperehogen svetliji). Suspektan na tumor je hipoehogeni nodus, posebno ako je nejasno oivičen, pojačano vaskularizovan, a u tkivu ima mikrokalcifikacije i u praćenju veličine ima tendenciju progresivnog rasta. Uočavanje da li se vide uvećani limfni čvorovi u okolini nodusa, što povećava sumnju na tumor.
  • Područja bez ehoa su ciste, te se određuje njihova veličina, oblik, ivice da li su ravne ili ne, izdanci solidnog tkiva u lumen ciste, prokrvljanost. Ciste su najčešće dobroćudnog karaktera ali se u njima može sakriti i maligni tumor.
PRIMED 7 tiromed je prirodan preparat na bazi meda i ekstrakta zelenih oraha. PRIMED 7 se preporučuje kod:
  • oslabljenje funkcije štitaste žlezde (Hashimoto tireoiditis ili drugi proces koji dovodi do oštećenja funkcije štitaste žlezde)
  • povećane potrebe za unosom joda, koji je često uzrok pojave čvorića na štitastoj žlezdi.
Redovna upotreba preparata omogućava optimalan unos nutrijenata neophodnih za održavanje normalne funkcije štitaste žlezde u stvaranju hormona. Aktivni sastojci preparata blagotvorno deluju na umanjenje svih simptoma koji prate oslabljenju funkciju štitaste žlezde.