Da li jod pomaže ili šteti kod hipotireoidizma?

thyroidJod je jedan od mikroelemenata u organizmu, neophodan za pravilno funkcionisanje štitaste žlezde. Optimalan dnevni unos joda bi trebalo da bude 120-150 µg kod zdrave, odrasle osobe.

Nedostatak joda u ishrani je glavni uzrok pojave hipotireoidizma (smanjena funkcija štitaste žlezde). Kao najpraktičnije i veoma uspešno rešenje problema, pokazalo se dodavanje joda kuhinjskoj soli. Ova strategija je pokazala efikasnom u tretmanu hipotireoidizma izazvanog nedostatkom joda. Međutim, u nekim zemljama u kojima se sprovodi jodinizacija soli, primećena je povećana učestalost javljanja autoimunog tireoiditisa, koji se dovodi u vezu sa unosom joda znatno više od preporučenih količina. Dakle, zaključujemo da je ključni faktor za pravilno funkcionisanje štitaste žlezde optimalan, a ne manji ili veći unos joda. Takođe, kada se jod unosi u velikim količinama, može doći do smanjenja aktivnosti enzima tiroidne peroksidaze (TPO), koji reguliše stvaranje tireoidnih hormona i do razvoja strume.

Kod osoba sa autoimunim tireoiditisom, koje koriste suplemente joda, smatra se da je veoma značajno uporedo unositi i optimalnu količinu selena, da bi se prevenirala potencijalna štetna dejstva povećanih koncentracija joda.