Posts

Hipotiroidizam kod starijih

Kada se pomisli da u starije osobe postoji snižena funkcija…

Tireoiditis

Tireoiditis znači zapaljenje štitne žlezde. Najčešće…

Hashimoto uzrok hipotireoze

Hronični tireoiditis - hašimoto - najčešći je uzrok…

Šta je hroničan tireoditis?

  Hašimoto tiroiditis predstavlja hroničnu upalu…