Posts

Neki znaci koji ukazuju na poremećaj rada štitaste žlezde

Imate stalan osećaj umora u toku dana koji ne prolazi? Osećate…

Hipotireoidizam u starijoj populaciji

Hipotireoidizam je veoma čest kod bolesnika preko 60 godina…