Prekomerna upotreba radioaktivnog joda u lečenju nisko-rizičnog raka štitaste žlezde

radioaktivni-jod-prekomerna-upotrebaAmerička asocijacija za bolesti štitaste žlezde (ATA) je dala preporuku protiv rutinske upotrebe radioaktivnog joda u post-operativnom periodu kod pacijenata sa nisko-rizičnim papilarnim karcinom štitaste žlezde. Ipak više od 30 % ovih pacijenata je bilo na tretmanu radioaktivnim jodom.
Istraživanje je prezentovano na godišnjem sastanku ATA uz konstataciju da je prekomerna upotreba radioaktivnog joda u lečenju nisko-rizičnog raka štitaste žlezde najviša u regionima sa lošijom zdravstvenom negom.
Tim istraživača je analizirao više od 13.000 pacijenata sa papailrnim karcinom štitaste žlezde veoma niskog rizika koji su imali totalnu tireoidektomiju. Tokom perioda od 19 godina, procenat pacijenata koji su primili radioaktivni jod kretao se od 30-36 % .
U prezentaciji pod nazivom “Prekomerna upotreba radioaktivnog joda u lečenju nisko-rizičnog raka štitaste žlezde je najviša u regionima sa lošijom zdravstvenom negom” istraživači opisuju ulogu socio-ekonomskih faktora koje su koristili da rangiraju različite geografske regione koje zajedno povezuje povećana upotreba radioaktivnog joda. Ovi faktori uključuju značajno niži nivo prihoda, lošije obrazovanje, veću nezaposlenost, i više nivoe neosiguranom, ne-englesko govorno područje i siromašne osobe. Ljudi koji žive na ovim prostorima imaju lošiji pristup zdravstvenoj zaštiti i verovatno teži put do iskusnih stručnjaka.
Terapija radioaktivnim jodom ima potencijalnu toksičnost i velike finansijske troškove. Ipak, još uvek znatan broj pacijenata sa nisko-rizičnim karcinomom štitaste žlezde primaju ovu terapiju uprkos malim ili nikakvim šansama za korist od nje. Da bi se smanjila prekomerna upotreba radioaktivnim jodom, neophodno je prvo da se identifikuju faktori koji dovode do preterane upotrebe ovog vida terapije. Značaj ove studija je upravo u tome što je ona pomogla da se identifikuju socio-ekonomski faktori koji imaju veze sa preteranom upotrebom radiaktvnog joda u lečenju nisko-rizičnog karcinoma štitaste žlezde.