Polinodozna netoksična struma.

stitna zlezdaIzraz “netoksična struma” označava uvećanje štitaste žlezde bez promena u proizvodnji štitnih hormona. Štitasta žlezda može da bude veoma velika i da se jasno vidi kao masa na vratu. Veliki broj uzroka može da dovede do uvećanja štitase žlezde. U mnogim područjima naročito u zemljama u razvoju, struma je posledica nedostatka joda u vodi i hrani. Netoksična struma je mnogo češća kod žena nego kod muškaraca sa većom učestalošću kod starijih. U razvijenim zemljama najčešći uzrok strume je hronično zapaljensko stanje štitaste žlezde. Neki urođeni poremećaji sinteze štitnih hormona idu sa pojavom strume. Žlezda je obično u početku uvećana u celini. Pojedini bolesnici ispoljavaju velike varijacije u veličini čvorova. Ovo mogu da budu pravi čvorovi ili samo ciste ispunjene koloidnom tečnošću. Dužim trajanjem žlezda može da postane nehomogena, pojedini delovi postaju čvršći i stvaraju se nodusi. Takve strume su kombinovane, difuzno- nodozne i nekada postaju zaista vrlo velike, teške više od 100 grama. Punkcijom ovih cisti dobijaju se normalne folikulske ćelije i koloid. Ultrazvuk definiše difuzno uvećanje štitaste žlezde i nodozne promene dok se scintigrafijom dobijaju polja neujednačenog vezivanja radionuklida. Po definiciji, funkcija ovako strumozno izmenjene žlezde je očuvana po cenu aktivacije kompenzacijskih mehanizama (porast TSH) zbog čega raste masa štitnog tkiva.
Većina bolesnika sa netoksičnom polinodoznom strumom su eutiroidni i asimptomatski. Ova struma se razvija tokom niza godina i obično se slučajno otkriva na rutinskom pregledu ili je obolela osoba zapaža kao zadebljanje na vratu. Ako se struma dovoljno velika može da dođe do pojave smetnji zbog pritiska na organe vrata. Simptomi se ispoljavaju kao smetnje pri disanju, teškoće pri gutanju hrane, venska kongestija ili pletora. Simptomatske polinodozne strume su obično vrlo velike i kod njih se razvijaju područja fibroze koja vrše kompresiju na okolne organe.
Iznenadni bol koji se javlja u polinodoznoj strumi je obično izazvan krvarenjem unutar čvora, ali postoji i mogućnost pojave invazivnog maligniteta. Promuklost koja ukazuje na zahvatanje povratnog grkljanskog živca ukazuje na mogući malignitet.
Dijagnoza netoksične strume.
Na pregledu struktura žlezde je izmenjena i mogu se videti mnogobrojni čvorovi različite veličine. Pošto su mnogi čvorovi smešteni duboko u tiroidnom tkivu ili se nalaze iza grudne kosti nije moguće da se palpacijom otkriju svi nodusi. Merenjem nivoa TSH treba da se isključe subklinički hiper ili hipotireoidizam. Funkcija žlezde je kod ove strume uglavnom normalna. Polinodalna tiroidna struma predstavlja predispoziciju za agresivne oblike tiroidnog karcinoma. Pošto često nije moguće uraditi biopsiju svih nodusa, ovu intervenciju treba uraditi kada postoji sumnja na malignitet i to uraditi biopsiju najvećeg ili sumnjivog nodusa.
primed 7PRIMED 7 je prirodan preparat, napravljen po proverenoj recepturi, na bazi meda i ekstrakta zelenih oraha.
PRIMED 7 se preporučuje kod povećane potrebe za unosom joda iz prirodnih izvora u cilju prevencije strume.
Prirodan sastav preparata obezbeđuje dobru apsorpciju i iskorišćenost aktivnih sastojaka. Svakodnevnom upotrebom PRIMED 7 preparata obezbeđuje se optimalan dnevni unos joda. Preparat takođe blagotvorno deluje na simptome koji prate smanjenu funkciju štitaste žlezde, kao dopuna osnovnoj terapiji. Blagotvorno deluje na usporavanje toka Hashimoto tireoiditisa i pomaže očuvanje funkcije štitaste žlezde.