Maligni tumori štitaste žlezde

maligni tumori stitne zlezde

Tireoidni tumor se razvija usled abnormalnog rasta ćelija štitne žlezde. Štitna žlezda luči hormone koji regulišu metabolizam i regulišu nivo kalcijuma u organizmu. Tireoidni tumori su češći kod žena nego kod muškaraca. Ljudi koji su izloženi visokom nivou zračenja na vrata i imaju porodičnu anamnezu tumora tireoidne žlezde i gušavost (uvećanje štitne žlezde) su u većem riziku od razvijanja tumora  tireoidne žlezde.

Postoje četiri vrste tumora tireoidne žlezde:

Papilarni tireoidni karcinom

Tumor koji nastaje u folikularnim ćelijama i obično se sporije širi. To je najčešći tip tumora tireoidne žlezde i može biti potpuno izlečen ako se rano postavi dijagnoza.

Folikularni karcinom štitaste žlezde

Tumor koji se razvija u ćelijama folikula, agresivniji je od papilarnog. Ako se na vreme postavi dijagnoza, u potpunosti može biti izlečen.

Medularni karcinom štitne žlezde

Tumor koji se razvija iz C -ćelija (parafolikularne ćelije) štitne žlezde. One proizvode abnormalno visoke količine hormona – kalcitonina. Uspešnost lečenja određuje se proverom kalcitonina u serumu, što se koristi i u praćenju i u potrazi za mogućim recidivom. Stopa petogodišnjeg preživljavanja kod invazivnog medularnog karcinoma je 50%.

Anaplastični tireoidni tumor

Tumor koji nastaje iz folikularnih ćelija štitnežl ezde i raste i širi se brzo na druge delove tela. To je najređi tip ali najagresivniji oblik tumora tireoidne žlezde, prosečno preživljavanje je 6 meseci.

Kako se rak razvija, može se primetiti čvorić ili oticanje u prednjem delu vrata , bol u vratu ili grlu , teškoće u gutanju ili disanju, kašalj, promuklost i promene u glasu.