5 suplemenata koji poboljšavaju funkciju štitaste žlezde

Osobe sa smanjenom funkcijom štitaste žlezde mogu da imaju različito izražene simptome. Nekada se Hashimoto tireoiditis ili drugi poremećaj koji oslabljuje funkciju žlezde slučajno otkrije u toku sistematskih pregleda. Nekada, simptomi mogu da budu veoma izraženi i da remete svakodnevno funkcionisanje i obavljanje dnevnih aktivnosti.

Bilo da su simptomi blagi ili veoma izraženi, bilo da je hormonska terapija već uvedena ili ne, neki od suplemenata mogu značajno da pomognu u regulisanju tegoba.

 • Vitamin D3
  Studije pokazuju da osobe sa smanjenom funkcijom štitaste žlezde mogu da imaju i smanjen nivo D3 vitamina. D3 vitamin ima važnu ulogu u stvaranju i funkciji hormona štitaste žlezde, u održavanju normalnog imuniteta,i još više od 100 drugih važnih funkcija.
 • Selen
  Iako je jod glavni element kada se radi o stvaranju hormona štitaste žlezde, selen je neophodan da bi se neaktivni oblik hormona preveo u aktivni oblik. Takođe, selen je neophodan za normalno funkcionisanje antioksidanasa važnih za zaštitu tkiva štitaste žlezde od oštećenja.
 • Inozitol.
  Istraživanja pokazuju da kombinovana upotreba selena i inozitola ima jače dejstvo na normalizaciju antitela i hormona štitaste žlezde u odnosu na izolovanu primenu selena.
 • Ashwagandha
  Ašvaganda je jedna od ajurvedskih biljaka koja povoljno deluje na povećanje nivoa cirkulišućih hormona štitaste žlezde. Ašvaganda ispoljava i protivupalno dejstvo, a pomaže i funkciju jetre, što doprinosi povoljnom delovanju ašvagande kod osoba sa oslabljenom funkcijom štitaste žlezde.
 • Cink
  Cink je takođe neophodan za konverziju T4 u T3 oblik. Ukoliko postoji nedostatak cinka, može da bude poremećeno funkcionisanje hormona štitaste žlezde. Zato, nadoknada cinka je jedan od sastavnih terapijskih pristupa kod nekih osoba sa hipotireoidizmom.

Smanjena funkcija štitaste žlezde nije jednostavan problem. Mnogo je faktora koji mogu da izazovu poremećaj staranja, oslobađanja ili funkcije tireoidnih hormona. Zato, ne postoji jedinstveni terapijski pristup svim osobama sa hipotireoidizmom.

Ukoliko je štitasta žlezda oštećena u tolikoj meri da više ne postoji funkcionalno tkivo sposobno za proizvodnju hormona, jedini način nadoknade jese uzimanje hormonske supstitucione terapije.

Na sreću, većina poremećaja ( pre svega Hashimoto tireoiditis) sporo napreduje, godinama. To omogućava blagovremeno preduzimanje mera sa ciljem da se uspori napredovanje problema i što duže očuva funkcija štitaste žlezde.