Posts

Kada se operiše štitasta žlezda?

Bolesti štitaste žlezde se poslednjih godina u porastu. Jedan…