Posts

Šta je važno za zdravu štitastu žlezdu?

Hrana koju jedemo osim gradivne uloge može da ima različit…

Kako goitrogena jedinjenja utiču na funkciju štitaste žlezde

Mnogi pacijenti sa hipotireoidizmom postavljaju pitanja o…